Spolupráce s firmami usnadňuje studentům nastartovat kariéru hned po škole

Vysoké školy

Spolupráce s vysokými školami je jednou z účinných metod, kterou mohou firmy využívat při hledání nových zaměstnanců. Cílem spolupráce je nejen co nejvíce propojit teoretické znalosti studujících s reálnými požadavky organizací, ale i podpořit budování vhodných profilů absolventů, které budou odpovídat požadavkům daných pracovních pozic.

Získávání a výběr budoucího pracovníka z řad studentů probíhá během celého procesu spolupráce, kdy firma studenta postupně provede všemi postupy společnosti a on je následně zvládne. Může si tak svého pracovníka směrovat a naučit pracovním návykům a standardům. Díky této vzájemné spolupráci poznává daná společnost silné a slabé stránky konkrétního studenta, jeho osobní potenciál a profesní dovednosti, které může dále rozvíjet.

Studenti vidí jednoznačný přínos v setkání s reálným pracovním prostředím, mnohdy se dostanou k nejmodernějším technologiím, rozšíří si své znalosti a poznají, jak se teorie aplikuje v praxi. Také si díky praktické zkušenosti v nějaké z organizací mohou uvědomit, zda opravdu chtějí působit v oboru, který si vybrali, i po ukončení studia.

Pro školy znamená spolupráce s firmami zvýšení prestiže. Učitelé mají daleko blíže k reálné praxi, kterou promítají do svých přednášek. Organizace poskytují studentům zaučení a mohou jim zajistit i budoucí zaměstnání. To má pozitivní vliv na současné studující, ale zejména na budoucí uchazeče o studium, pro které mají díky této spolupráci školy zvučnější jméno. Díky vyšší prestiži si školy mohou vybírat ty nejkvalitnější studenty. Na trhu práce je pak zvýšený zájem právě o absolventy s praxí.

Také společnost WEBCOM hledá mezi vysokoškoláky své budoucí kolegy, kteří pomohou nadále rozvíjet IT projekty nejen pro prestižní automobilové značky, ale i další významné klienty. Na webových stránkách firmy najdete aktuální nabídku otevřených pozic. Vzhledem k tomu, že má společnost WEBCOM pobočky v Praze, Brně a Ostravě, je u většiny pozic možné vybrat, kde bude praxe probíhat.

Personální ředitelka Olga Konečná k tomu dodává: „Spolupráce s vysokými školami dává obzvlášť v našem oboru velký smysl, můžeme se vzájemně obohatit a ze studentů na stáži si vybrat nové kolegy a kolegyně. To je cíl, který sledujeme. Aktuálně se nám podařilo posílit náš brněnský tým o junior konzultanta Lukáše Dočkala, studenta z brněnské Masarykovy univerzity. Lukášovi přejeme mnoho úspěchů ve studiu a získávání praxe v naší společnosti.“

stud

Lukáš Dočekal před svojí domovskou Masarykovou univerzitou v Brně.

Pin It on Pinterest

×